Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-2 z 2  pokazuj  pozycji

SK/81/DADM/05/2024 ODBIÓR I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-02-15 2024-02-27 10:00 2024-03-15
SK/978z/DPUB/05/2023 PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM KS ANNY MAZOWIECKIEJ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2023 ORAZ ZA ROK OBROTOWY 2024 Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-11-15 2023-11-24 12:00 2024-01-02

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa